Йовченко А. В.Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчання