Березіна О. Ю.Методичні рекомендації до самостійної роботи та до виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Сторінки