072 - Фінанси, банківська справа та страхуванняМетодичні рекомендації до семінарських та практичних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність усіх форм навчанняЕкономіка підприємства: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 051 Економіка (освітньої програми «Міжнародна економіка»), 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг усіх форм навчання

Сторінки