072 - Фінанси, банківська справа та страхуванняМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчанняПрактикум з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист" для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 «Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління усіх форм форми навчання. Частина 1. Безпека життєдіяльності

Сторінки