Іоненко К. В.Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 всіх форм навчання