Солтус А. П.Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та інформаційні системи в галузі» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології освітньої програми «Транспортні технології на автомобільному транспорті» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Організація автомобільних перевезень» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Теорія транспортних процесів і систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчання