Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті