Колекції електронних освітніх ресурсів бібліотекиЕлектронні освітні ресурси (ЕОР) ЧДТУ це повнотекстові навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами. ЕОР є складовою частиною навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища. Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів, незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Колекції сформовані за функціональною ознакою:

• Основна колекція «Навчально-методичне забезпечення дисципліни» - включає:

Колекція Навчально-методичні ЕОР - містить навчальні програми, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів.

Колекція Методичні ЕОР - містить методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремих курсів та керівництво з виконання проектних робіт, тематичні плани, електронний навчально-методичний комплекс дисципліни.

Колекція Навчальні ЕОР - це зібрання підручників, навчальних посібників, посібників до вивчення дисципліни.

Колекція Контролюючі ЕОР - це тестуючи програми, банки контрольних питань и завдання з навчальних дисциплін та інші ЕОР, які забезпечують контроль якості знань.

Колекція Допоміжні ЕОР - містить збірники документів и матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, електронні довідники, словники, енциклопедії.

• Колекція Автореферати дисертацій та дисертації

• Колекція Монографії

• Колекція Наукові статті

• Колекція Нормативні документи

• Колекція Тези конференцій

• Колекція Періодичні видання