Методичні ЕОРМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та дослідження вбудованих і спеціалізованих комп’ютерних систем» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія освітньої програми Спеціалізовані комп’ютерні системи денної форми навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Системне програмне забезпечення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія освітньої програми Спеціалізовані комп’ютерні системи денної форми навчання. Частина 1Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Технічні засоби захисту автоматизованих систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технологія та робототехніка) денної форми навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Захист інформації в комп’ютерних системах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» денної форми навчання

Сторінки