Рівняння математичної фізикиКількість сторінок: 

58с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

966-7533-55-7

УДК: 

517.95 (076)

Бібліографічна картка: 

Рівняння математичної фізики [Електронний ресурс] : практикум / уклад. А. І. Щерба, С. І. Півненко, В. В. Сисоєнко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вид. друге, змінене і доповн. – Черкаси : ЧДТУ, 2013 – 58 с.

Анотація: 

У практикумі, який складається з п’яти параграфів, наведено формулювання основних понять, теорем та рекомендації щодо їх використання при розв’язуванні задач; зразки розв’язань задач та прикладів; контрольні питання та завдання для закріплення знань із вивченого матеріалу, які можуть бути використані на аудиторних заняттях; завдання до виконання розрахунково-графічних робіт. Для індивідуалізації самостійної роботи студентів у розрахункових завданнях відповідно до кожного розділу передбачено 26 варіантів задач. Для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1068

ББК: 

22.311я7
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.