Управління ризиками в проектахАвтор: 

Кількість сторінок: 

227с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

978-966-402-116-3

УДК: 

658.012.32(075.8)

Бібліографічна картка: 

Донець О. М. Управління ризиками в проектах [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 8.18010013 -"Управління проектами" усіх форм навчання / О. М. Донець ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2012. - 227 с.

Анотація: 

Навчальний посібник з дисципліни"Управління ризиками в проектах" надає знання з формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дозволяють студентам-магістрам еефктивно використовувати на практиці кількісну оцінку і методи управління ризиками, вибір оптимальної стратегії в умовах ризику в процесі управління проектами та програмами в галузях метеріального та нематеріального виробництва на рівні, який відповідав би вимогам підготовки викокваліфікованих фахівців. Кожний розділ навчального посібника містить теоретичну частину; навчальні розрахункові завдання, завдання для перевірки знань, питання для самоконтролю, тестові завдання, теми рефератів. Він дасть змогу сформувати науково-методичну базу магістра для прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.180113 -"Управління проектами" усіх форм навчання і викладачів дисципліни "Управління ризиками в проектах".

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1104

ББК: 

65.290.-2я723
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.