Електричне освітлення : посібник з дисципліни "Споживачі електричної енергії" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології". Ч. 1Кількість сторінок: 

63с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.311(07)

Бібліографічна картка: 

Електричне освітлення : посібник з дисципліни "Споживачі електричної енергії" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології". Ч. 1 [Електронний ресурс] / укл. : О. І. Соловей, О. О. Ситник, О. В. Самойлик, І. Б. Семко, Г. В. Курбака, Н. І. Борисова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 63 с.

Анотація: 

Мета даного посібника – допомога студентам у вивченні дисципліни "Споживачі електричної енергії", частина 1 "Електричне освітлення" що дозволяє: 1) опанувати основними світлотехнічними поняттями та величинами; 2) ознайомитися з існуючими джерелами світла та освітлювальними приладами, а також їх основними показниками; 3) засвоїти основні методи світлотехнічних розрахунків; 4) оволодіти основними прийомами побудови системи електропостачання освітлювальних установок; 5) отримати навички в розробленні технічно можливих заходів підвищення енергетичної ефективності освітлювальних установок.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1193
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.