Ергономіка та дизайн у приладобудуванні : посібник для практичних та лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 "Приладобудування" спеціалізації "Прилади і системи точної механіки" всіх форм навчанняКількість сторінок: 

196с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.015(075.8)

Бібліографічна картка: 

Бондаренко Ю. Ю. Ергономіка та дизайн у приладобудуванні : посібник для практичних та лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 "Приладобудування" спеціалізації "Прилади і системи точної механіки" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бондаренко, А. М. Салагор ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 196 с.

Анотація: 

Видання призначене для підготовки та виконання практичних та лабораторних завдань, а також самостійної підготовки студентів з дисципліни "Ергономіка та дизайн у приладобудуванні" в циклі підготовки бакалавра за спеціалізацією "Прилади і системи точної механіки". Необхідне для розширення та закріплення теоретичних знань, формування у студентів вмінь та навичок ергономічного проектування різних за функціональним призначенням приладів та систем, створення конкурентоспроможних виробів, а також проведення ергономічного аналізу та експертування діючих або розроблюваних приладів, апаратури та устаткування.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1263

ББК: 

30.17я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.