Інформаційних технологій і системМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, освітньої програми Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництваМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Засоби оперативної взаємодії в комп'ютерно-інтегрованих системах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Компоненти проблемно-орієнтованих та робототехнічних систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» денної форми навчання

Сторінки