English for Designers : практикум з англ. мови для студ. напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" заочна форма навч.Кількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

УДК: 

811.111(076)

Бібліографічна картка: 

English for Designers : практикум з англ. мови для студ. напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" заочна форма навч. [Електронний ресурс] / авт.-уклад. : С. М. Коваль, Л. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 44 с.

Анотація: 

Пропонований практикум з англійської мови містить систематизований мінімум мовного матеріалу з теми "Дизайн". Книга включає тексти, навчальний словник, різноманітні лексичні, лексико-граматичні вправи, що сприяють засвоєнню матеріалу, і творчі завдання, які допомагають здійснити контроль над ступенем засвоєння. Видання спрямоване на вдосконалення навичок читання. До текстів додаються завдання для перевірки розуміння прочитаного, вправи на засвоєння і розширення словникового запасу студентів, мовні завдання, вправи на активізацію використання нових лексичних явищ.

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1694
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.