англійськаEnglish grammar workbook: syntax : for students trained in philology 035

Альтернативна назва: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Практична граматика англійської мови: Синтаксис» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія

Каталог: 

Спеціальність: 

Автор: English grammar. Syntax: the simple sentence: practical tasks for students trained in philology 035

Альтернативна назва: 

Граматика англійської мови. Синтаксис: просте речення : практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія

Каталог: 

Спеціальність: 

Автор: Freeway English: for students of non-linguistic specialities (upper-intermediate level)

Альтернативна назва: 

Англійська без кордонів: підручник для студентів нефілологічних спеціальностей (рівень B2)

Каталог: 

Кафедра: 

Сторінки