Розрахунок лінії з розподільними параметрами : методичні вказівки до виконання модульного контрольного завдання з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"Кількість сторінок: 

39с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.3(07)

Бібліографічна картка: 

Розрахунок лінії з розподільними параметрами : методичні вказівки до виконання модульного контрольного завдання з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" [Електронний ресурс] / уклад. : О. О. Ситник, І. В. Яценко, С. М. Мильніченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 39 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичні відомості, вказівки до виконання, завдання та приклад розв'язку до контрольного завдання з модулю "Усталені процеси в електричнихколах з розподіленими параметрами" з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" і літературу. Для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології".

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1711
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.