Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Поновлювальні джерела енергії"для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"Кількість сторінок: 

25с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

620.9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Поновлювальні джерела енергії"для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"[Електронний ресурс] / уклад. О. І. Соловей, І. Б. Семко, Г. В. Курбака, Н. І. Борисова ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 25 с.

Анотація: 

Розглянуто споживанння паливно-енергетичних ресурсів у світі та Україні. Охарактеризовано стан та перспективи розвитку вітчизняної енергетики. Показано вплив енергетики, промисловості і транспорту на довкілля та результати цього впливу. Розкрито поняття нетрадиційних джерел енергії, поновлювальних джерел енергії, їх суть, окремі процеси та установки. Для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології".

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1737
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.