Дослідження операцій : практикум з прикладної математики та математичного програмуванняКількість сторінок: 

184с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

978-966-402-105-5

УДК: 

519.8 (076)

Бібліографічна картка: 

Дослідження операцій : практикум з прикладної математики та математичного програмування [Електронний ресурс] / уклад. : Ю. Г. Лега, Є. Д. Пічугін, С. А. Положаєнко, О. А. Палагіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 184 с.

Анотація: 

Навчальний посібник присвячено викладенню та практичному застосуванню методів оптимізації у різних типах задач прийняття рішень. Основну увагу приділено методам і алгоритмам математичного програмування, що використовуються в ході проектування, експлуатації та аналізу функціонування технічних об’єктів. При цьому найбільш докладно розглянуто методи оптимізації, які орієнтовані на задачі з безперервними та цілочисельними змінними, лінійними і нелінійними цільовими функціями, а також з урахуванням випадкового характеру коефіцієнтів зазначених функцій. Для студентів напрямів підготовки 6.050201 "Системна інженерія" і 6.050901 "Радіотехніка".

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1852

ББК: 

22.18 я7
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.