Інструменти для хірургії та ортопедії : посібник для самостійної роботиКількість сторінок: 

158с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

615.47(075.8)

Бібліографічна картка: 

Інструменти для хірургії та ортопедії : посібник для самостійної роботи [Електронний ресурс] / уклад. : В. В.Тичков, Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 158 с.

Анотація: 

У виданні розглянуто основні види хірургічних інструментів та їх призначення. В кінці кожного розділу наведено питання для самоконтролю. Посібник містить список термінів і визначень, а також список основних скорочень. Наводиться перелік використаної та рекомендованої літератури. Посібник призначений для поглиблення студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з використання сучасних інструментів для хірургії та ортопедії.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1854

ББК: 

5я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.