Методичні рекомендації щодо проходження та виконання звіту з навчальної практики "Вступ до фаху" студентами ІІ курсу спеціальності 073 «Менеджмент» (напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент") денної форми навчанняКількість сторінок: 

22с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації щодо проходження та виконання звіту з навчальної практики "Вступ до фаху" студентами ІІ курсу спеціальності 073 «Менеджмент» (напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент") денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Фінагіна, Л. І. Панкова, А. С. Сурай та ін. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 22 с.

Анотація: 

Наведено загальні вимоги і структуру звіту з навчальної практики, методичні вказівки до виконання основних розділів роботи, оформлення списку літератури, що рекомендується, додатків. Надано основні вимоги до організації підготовки і виконання звіту з навчальної практики, порядок їхнього захисту. 

Спеціальність: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1886
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.