Вступ до фахуМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, освітньої програми Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Сторінки