Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Вступ до фаху" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)Кількість сторінок: 

60с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

504 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Вступ до фаху" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) [Електронний ресурс] / уклад. : І. А. Чемерис, Т. М. Рига ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 60 c.

Анотація: 

Видання містить тематику практичних занять, розробки до проведення практичних занять із зазначенням необхідної літератури, питань з теоретичної підготовки та практичних завдань, екологічні задачі, наведений зразок оформлення титульного листка до складання звіту, дані питання для підготовки до заліку та список літератури до вивчення дисципліни.

Факультет: 

Спеціальність: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1912
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.