Словник дизайнера одягу : термінологія та поняття для студентів спеціальності 022 "Дизайн" ("Дизайн одягу") усіх форм навчання. Частина ІІ.Кількість сторінок: 

55с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

687.01(038)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Словник дизайнера одягу : термінологія та поняття для студентів спеціальності 022 "Дизайн" ("Дизайн одягу") усіх форм навчання. Частина ІІ. Вид. 2-ге, доповнене [Електронний ресурс] / уклад. : О. М. Лагода, К. М. Стеценко, А. П. Бердник ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 55 с.

Анотація: 

Видання охоплює широке коло понять, пов’язаних із костюмом, історією його розвитку, еволюцією крою, які студенти повинні навчитися аналізувати й осмислювати з тим, щоб надалі використовувати в проектній діяльності.

Кафедра: 

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2073

ББК: 

37.24-02я2
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.