Лабораторний практикум з дисципліни "Теорія електричних і магнітних кіл" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" всіх форм навчанняКількість сторінок: 

71с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.3.01 (076)

Бібліографічна картка: 

Лабораторний практикум з дисципліни "Теорія електричних і магнітних кіл" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Г. О. Кисельова, В. Б. Кисельов ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 71 с.

Анотація: 

Видання містить вказівки до виконання, теоретичні відомості та контрольні питання до лабораторних робіт, літературу. Для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія".

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2154

ББК: 

31.211 я 73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.