Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Техніка високих напруг" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"Кількість сторінок: 

19с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.31(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Техніка високих напруг" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" [Електронний ресурс] / уклад. : К. М. Ключка, І. Б. Семко, І. В. Яценко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 19 с.

Анотація: 

Видання спрямоване на формування у студентів вмінь до самостійної роботи, подано перелік контрольних питань до виконання контрольних робіт. Для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології".

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2155
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.