Практикум з матеріалознавстваКількість сторінок: 

235с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

978-966-402-070-8

УДК: 

620.22(076)

Бібліографічна картка: 

Губар, Є. Я. Практикум з матеріалознавства [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Є. Я. Губар, І. І. Фенько. – М-во освіти і на-уки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 235 с. - ISBN 978-966-402-070-8.

Анотація: 

Видання призначене для самостійної підготовки студентів інженерних спеціальностей до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Матеріалознавство”. Обсяг теоретичних відомостей до кожної лабораторної роботи достатній для розуміння досліджуваних явищ та структур і доповнює конспект лекцій з даної дисципліни. В кінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, які дають студенту змогу оцінювати міру розуміння ним явищ, що вивчаються, та рівень підготовки до лабораторної роботи. Список літературних джерел, який наводиться після кожної лабораторної роботи, допоможе студенту самостійно підвищити свій рівень знань за тематикою лабораторної роботи.

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/220

ББК: 

30.3

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.