Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.050101 - Комп’ютерні науки, 6.040303 - Системний аналіз. Курс 2Автор: 

Кількість сторінок: 

10с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Бібліографічна картка: 

Саух В. М. Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі" підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.050101 - Комп’ютерні науки, 6.040303 - Системний аналіз. Курс 2 [Електронний ресурс] / В. М. Саух. - Черкаси : ЧДТУ, 2016. - 10 с.

Анотація: 

Робоча програма дисципліни "Комп’ютерні мережі" є нормативним документом вищого навчального закладу, який містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Дисципліна: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2218
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.