Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (спеціалізація "Фінанси і кредит") усіх форм навчанняКількість сторінок: 

60с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Каталог: 

Кафедра: 

Мова: 

Анотація: 

До складу методичних вказівок входять такі матеріали: загальні положення, структура та вимоги до змісту й обсягу магістерської роботи, вимоги до оформлення роботи, керівництво та рецензування магістерської роботи, підготовка до захисту і захист магістерської роботи, список опрацьованої літератури, додатки. Для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" усіх форм навчання.

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (спеціалізація "Фінанси і кредит") усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. І. Г.Гончаренко, О. Ю.Березіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т– Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 60 с.

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2251

УДК: 

336 (07)

Тип документу: 

  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.