Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності: навчальний посібник для студентів економічних напрямів підготовкиКількість сторінок: 

386с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

978-617-7278-87-9

УДК: 

330.4(075.8)

Бібліографічна картка: 

Бережна, Л. В. Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студ. екон. напрямів підготовки / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк. ─ Київ : Кондор, 2016 . ─ 386 с. ─ режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2277

Анотація: 

Посібник складений відповідно до програми дисципліни «Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності». Він містить завдання, які охоплюють усі теми цієї дисципліни та тематику й зміст лекційних і практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, список рекомендованої літератури, додатки. Теоретичні питання та завдання спрямовані на опанування понятійним апаратом, що становить базову основу будь-якого навчального предмету. Практичні завдання, які необхідно вирішити студентам, – змістовні та різнопланові. Вони моделюють конкретні світогосподарські ситуації та процеси, що дозволяє не лише перевірити теоретичні знання та їх практичне застосування, а й дають можливість набути практичних навичок в організації і проведенні зовнішньоекономічної діяльності. Посібник розрахований на студентів, що навчаються за програмами підготовки бакалаврів усіх економічних напрямів підготовки, магістрів, аспірантів і викладачів економічних навчальних закладів усіх типів, а також фахівців в галузі зовнішньоекономічної діяльност

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2277
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.