Навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії похибок» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

126с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

006.91(075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи теорії похибок» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Р. В. Трембовецька, В. В. Тичков ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 126 с.

Анотація: 

Видання знайомить студентів галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» з деякими алгоритмами оцінювання невизначеності результатів вимірювань. Стисло подані основні теоретичні відомості, необхідні для виконання завдань. Запропоновано послідовність та приклади розв’язку завдань з використанням пакету прикладних програм MathCADта Excel

Напрям підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2399
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.