Практикум з дисципліни «Соціологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з усіх галузей знань заочної форми навчанняКількість сторінок: 

49с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

316(07)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Соціологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з усіх галузей знань заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Ю. Ю. Ілляшенко, А. І. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 49 с.

Анотація: 

Видання містить тематичний огляд навчальної дисципліни «Соціологія»; тематику, плани семінарських занять, контрольні питання до них; завдання для індивідуальної роботи; методичні рекомендації до складання програми соціологічного дослідження, схем і таблиць, написання есе; вимоги до написання контрольних робіт та їх тематику; рекомендації стосовно підготовки студентів до складання іспиту (заліку); критерії оцінювання знань; питання до іспиту та заліку; літературу. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра з усіх галузей знань заочної форми навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2415
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.