ПрактикумПрактикум з математичної статистики з дисциплін «Математична статистика», «Теорія ймовірностей та математична статистика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчанняІнтегральне числення функцій багатьох змінних: практикум з дисциплін «Вища математика» та «Математичний аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчанняEnglish grammar. Syntax: the simple sentence: practical tasks for students trained in philology 035

Альтернативна назва: 

Граматика англійської мови. Синтаксис: просте речення : практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія

Каталог: 

Спеціальність: 

Автор: Практикум з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист" для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 «Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління усіх форм форми навчання. Частина 1. Безпека життєдіяльності

Сторінки