Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит» денної форми навчанняКількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.22(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072-Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О. В. Рудь, О. І. Снитюк ; Мво освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 35 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: структура завдання та вимоги до виконання розрахунково-графічної роботи, вимоги до оформлення роботи, вибір варіанту розрахунково-графічної роботи та умови її зарахування, завдання до виконання розрахунково-графічної роботи, методичні рекомендації до виконання завдань, система критеріїв оцінювання розрахунково-графічної роботи та рекомендована література з дисципліни «Податкова система». Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньої програми «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2494
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.