Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія та практика публічного управління та адміністрування» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

42с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

351(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія та практика публічного управління та адміністрування» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. Г. Гончаренко, І. М. Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 42 с.

Анотація: 

У методичних рекомендаціях викладено структуру, зміст і обсяг курсової роботи з дисципліни «Теорія та практика публічного управління та адміністрування», етапи її підготовки та вимоги до її оформлення, наведено тематику курсових робіт, організацію самостійної роботи студентів під час підготовки і курсової роботи, систему критеріїв оцінювання курсової роботи та перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2556
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.