281 - Публічне управління та адмініструванняМікроекономіка: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування усіх форм навчанняОснови євроінтеграції: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування усіх форм навчанняНавчально-методичний посібник з дисципліни «Організація надання адміністративних послуг» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання

Сторінки