Методичні рекомендації до практичних занять та лабораторних робіт з дисципліни «Технологія обробки на верстатах з числовим програмним керуванням та обробних центрах» для здобувачів ступеня «бакалавр» спеціальності 131 Прикладна механіка усіх форм навчанняКількість сторінок: 

75с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять та лабораторних робіт з дисципліни «Технологія обробки на верстатах з числовим програмним керуванням та обробних центрах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 131 Прикладна механіка усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: В. Ю. Васильченко, Р. М. Крейда, А. М. Крейда ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 75 с.

Анотація: 

Дані методичні рекомендації вміщують теоретичні відомості, достатні для розуміння явищ, що вивчаються та рекомендації до виконання та оформлення практичних і лабораторних робіт з курсу «Технологія обробки на верстатах з ЧПК і ОЦ», і доповнюють конспект лекцій з даної дисципліни. Для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2610
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.