Методичні рекомендації до проведення атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 022 Дизайн усіх форм навчанняКількість сторінок: 

42с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

7.05(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до проведення атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 022 Дизайн усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Н. Г. Романенко, Н. В. Сергеєва, Я. М. Вискварка ; М-во освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 42 с.

Анотація: 

Викладено матеріали навчально-методичного характеру щодо проведення атестації здобувачів освітнього ступеня бакалавр напряму підготовки 6.020207 Дизайн/спеціальності 022 Дизайн денної та заочної форм навчання, подано вимоги щодо виконання кваліфікаційної роботи, наведено зразки оформлення пояснювальної записки та перелік рекомендованої літератури

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2723
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.