Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» заочної форми навчанняКількість сторінок: 

29с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.15 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. І. М. Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 29 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали : тема та мета контрольної роботи ; індивідуальні варіанти до виконання контрольної роботи ; вимоги щодо оформлення контрольної роботи ; перелік рекомендованої літератури та інших інформаційних ресурсів, що можуть бути використані при виконанні теоретичних та практичних завдань ; критерії оцінювання виконаної контрольної роботи. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») заочної форми навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2745
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.