Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.14 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : І. М. Пріхно, І. М. Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017.– 44 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали : загальні положення, тематика практичних занять, питання для обговорення ; задачі в розрізі кожної теми з дисципліни «Бюджетна система», перелік тем рефератів (доповідей), тести для контролю знань студентів, рекомендована література

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2749
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.