Навчально-методичний посібник з дисципліни «Візуальна культура в дизайні інформаційного простору» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 022 Дизайн за освітньою програмою «Дизайн (за видами)» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

45с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

7.05:316.7](07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Візуальна культура в дизайні інформаційного простору» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 022 Дизайн за освітньою програмою «Дизайн (за видами)» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О. Л. Храмова-Баранова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 45 с.

Анотація: 

Навчально-методичний посібник передбачає підвищення рівня організації та якості вивчення дисципліни «Візуальна культура в дизайні інформаційного простору», що є важливим етапом перевірки знань та вмінь і оцінки підготовки фахівця спеціальності 022 «Дизайн»

Кафедра: 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2756
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.