Методичні рекомендації до виконання курсового проекту № 1 з дисципліни «Залізобетонні та кам'яні конструкції». Розділ 2 «Розрахунок і конструювання колони і фундаменту» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 192Кількість сторінок: 

39с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

624.04(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту № 1 з дисципліни «Залізобетонні та кам'яні конструкції» [Електронний ресур]. Розділ 2 «Розрахунок і конструювання колони і фундаменту» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія усіх форм навчання / упоряд. : М. М. Битько, О. В. Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018 – 39 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання до виконання курсового проекту № 1 з дисципліни «Залізобетонні та кам'яні конструкції» Розділ 2 «Розрахунок і конструювання колони і фундаменту», подано вимоги та приклад щодо їх виконання, перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2758
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.