192 - Будівництво та цивільна інженеріяМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматизованого проектування в будівництві» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної/заочної форми навчання

Сторінки