Топографічне та землевпорядне креслення: конспект лекцій для здобувачів освітнього рівня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчанняКількість сторінок: 

98с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

744:004.92](075.8)

Бібліографічна картка: 

Топографічне та землевпорядне креслення [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього рівня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання / упоряд. : М. М. Битько, В. В. Бойко, Т. І. Сириця ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 98 с.

Анотація: 

Матеріал навчального видання систематизований відповідно до навчальної програми. Висвітлено дев'ять тем, які є базовими для опанування курсу і забезпечують практичне закріплення теоретичних знань. Подано теоретичний матеріал, рисунки та необхідні пояснення, джерела інформації щодо виконання та оформлення топографічної та землевпорядної графічної документації. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2760
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.