193 - Геодезія та землеустрійГеоінформаційні системи в екології: електронний підручник для здобувачів другого та третього рівня вищої освіти галузей знань: 10 – «Природничі науки», спеціальностей 101 – «Екологія», 103 – «Науки про Землю», 106 – «Географія»; 12 – «Інформаційні технології», спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології»; 18 – «Виробництво та технології», спеціальність 183 – «Технології захисту навколишнього середовища»; 19 – «Архітектура та будівництво», спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій»Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 205 Лісове господарство заочної форми навчання

Сторінки