Методичні рекомендації до проведення переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчанняКількість сторінок: 

26с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

528.332.3](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до проведення переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: В. М. Кілочко, В. В. Бойко, Л. І .Калініченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ,2018. – 26 с.

Анотація: 

Визначено основну мету та завдання переддипломної практики. Дано рекомендації щодо проходження та виконання її завдань. Вміщено вимоги до написання та оформлення Звіту про переддипломну практику, список бібліографічних джерел. Для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2774
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.