Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Розрахунок стійкості стрижнів» з дисципліни «Опір матеріалів» для здобувачів ОС «бакалавра» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної/заочної форми навчанняКількість сторінок: 

37с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

620.17 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи на тему : «Розрахунок стійкості стрижнів» з дисципліни «Опір матеріалів» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавра» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної/заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : А. М. Смоляр, С. В. Юрченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 37 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання до виконання розрахунково-графічної роботи на тему : «Розрахунок стійкості стрижнів» з дисципліни «Опір матеріалів», подано вимоги та приклад щодо їх виконання, контрольні питання та перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія усіх форм навчання

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2810
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.