Психологія і педагогіка вищої школиКількість сторінок: 

322с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

159.9(075.8)

Бібліографічна картка: 

Психологія і педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / авт.-упор. : Н. В. Старо-войтенко, В. І. Осипенко, І. А. Чемерис, Л. І. Білик; М - во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 322 с.

Анотація: 

У систематизованому вигляді викладено предмет, завдання та основні поняття психології і педагогіки вищої школи, вимоги до особистості фахівця з вищою освітою, навчальні матеріали та рекомендації для самостійної роботи. Аналізується діяльність викладача і студента як суб’єктів освітнього процесу ; наводяться особистісні тести та психодіагностичні методики, що сприяють набуттю необхідних навичок і вдосконаленню педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей. Подано контрольні питання до заліку (іспиту) та орієнтовні відповіді на них, тести навчальних досягнень, питання для дискусій, вправи і завдання для групової роботи, тематику і методику виконання творчих робіт. Посібник створено з урахуванням авторського досвіду і розраховано на магістрантів, аспірантів та молодих викладачів

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2838
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.