Осипенко В. І.Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Психологія управління» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійних програм: «Обладнання переробних та харчових підприємств», «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчанняМетодичний посібник для підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчання