Оптичні та квантові медичні приладиКількість сторінок: 

353с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

615.47(075.8)

Бібліографічна картка: 

Трембовецька Р. В. Оптичні та квантові медичні прилади [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Трембовецька ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 353 с.

Анотація: 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з геометричної оптики. У першому розділі подано лекційний матеріал з таких тем : «Основні закони геометричної оптики», «Ідеальна оптична система», «Оптичні деталі приладів», «Фотоелектричні оптичні системи», «Волоконна оптика». Після кожної теми студентам запропоновано контрольні питання для перевірки рівня засвоєння лекційного матеріалу. У другому розділі наведено завдання для самостійної роботи різного рівня складності та приклади їх виконання. Завдання підвищеної складності (із застосуванням для розв’язання комп’ютерної техніки) можна використовувати для організації індивідуальної роботи студента (ІРС), зокрема розрахунково-графічної роботи. Методика їх виконання може використовуватися при виконанні випускних кваліфікаційних робіт. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності «Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення»

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2842
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.