Практикум з дисципліни «Історія України ХV–ХІХ ст.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчанняКількість сторінок: 

19с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

94(477)(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Історія України ХV–ХІХ ст.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : В. М. Лазуренко, О. О. Яшан ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 19 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичний матеріал, теми, плани, завдання та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Історія України ХV – ХІХ ст.». Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 Історія та археологія

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2849
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.